کشتی موتوری - همه درخواست برای فروش

DWT L/B/D draft Region
id10169 GENERAL PURPOSE WORK, DIVE, PASSENGER, EXPEDITION VESSEL 1978 23/9.7/ 2.9 کشتی موتوری
id10153 NEW BUILD - 11m Passenger Boat 11/3.25/ کشتی موتوری
id10138 WATERCRAFT 45 PASSENGER VESSEL - MCA Cat. 2 (12 + 2) 2004 12.9/4.26/ 1.14 کشتی موتوری
id10061 LOCHIN 33 GDSV 1982 10.6/3.66/ 1.7 کشتی موتوری
id10050 Sea going Day passenger 93 pax 2018 30.42/6/ 1 کشتی موتوری
id10026 BA-CO veer- / dag passagiersboot 1971 13.5/3.5/ 1.4 کشتی موتوری
id9850 16mtr, 53pax Passenger Vessel 1989 16/4.21/ کشتی موتوری
id9775 34.2m Catamaran Passenger Ferry 2019 abt. 20 34.2/8.5/ 1.5 کشتی موتوری
id9766 19M PASSENGER VESSEL FOR SALE 1964 19.8/4.9/ 1.4 کشتی موتوری
id9763 250 DAY PAX FERRY TOUR BOAT FOR SALE 1987 29.6/6.49/ 1.45 کشتی موتوری
id9753 30m Incat Wave Piercer Catamaran 1989 30// کشتی موتوری
id9742 MODERN DAY PASSENGER BOAT 2021 23.1/5.9/ 5.9 کشتی موتوری
id9709 38m 350 Pax Passenger Ship 1998 38/11.2/ 2.1 کشتی موتوری
id9707 NEW BUILD - 18m Passenger Landing Craft 18/5/ 0.52 کشتی موتوری
id9694 45m Safari Dive Yacht 2022 45/8.4/ کشتی موتوری
id9645 1966 Commercial Steamship 1966 100/25/ کشتی موتوری
id9593 Dagpassagiersschip 50 pers met UCB 1952 23.75/4.2/ 0.9 کشتی موتوری
id9541 30m Cat Ferry 1995 30/8.5/ 1.2 کشتی موتوری
id9529 2023BLT GRP PASSENGER BOAT / DAY CRUISER 2023 21.1/5.52/ 0.8 کشتی موتوری
id9528 2022BLT GRP PASSENGER BOAT / DAY CRUISER 2022 21.1/5.52/ 0.8 کشتی موتوری
id9498 Dagpassagiersschip 220 pers, Rijn gecertificeerd 2011 36.23/7.46/ 1.57 کشتی موتوری
id9482 33m 275pax Passenger Vessel 1999 33/7.4/ کشتی موتوری
id9481 21m Cat Ferry 1999 21/4.3/ 1 کشتی موتوری
id9477 38m 350 Pax Passenger Ship, Catamaran HSC 1998 38/11.2/ 12.4 کشتی موتوری
id9465 NEW 17.6m Monohull Ferry 2024 17.6/4.6/ 0.6 کشتی موتوری
id9464 73.56m Cruise Vessel 1996 73.56/14/ 3.6 کشتی موتوری
id9463 67m Landing Craft / Day Passenger / Car Ferry 1999 abt. 500 67/12.5/ 2.1 کشتی موتوری
id9462 35m High Speed Alum Passenger Ferry 1995 35/7/ 1.97 کشتی موتوری
id9460 Fast passenger 36 pax from 2020 2020 14.9/4.4/ 0.9 کشتی موتوری
id9450 1997 Crew Boat For Sale 1997 50.3/9.14/ 2 کشتی موتوری
id9440 190 PAX 32KTS HIGH SPEED PASSENGER VESSEL FOR SALE 1998 34.7/8.3/ 1.21 کشتی موتوری
id9438 18M TRIMARAN 50 PASSENGER BOAT/FERRY FOR SALE 1999 18.26/5.3/ 0.9 کشتی موتوری
id9409 42 PASSENGER TRIMARAN TOUR BOAT/FERRY FOR SALE 1999 18/5.3/ 0.8 کشتی موتوری
id9382 NEW BUILD - 120 pax Passenger Ferry Cat - Kitset 19/6.6/ 1.4 کشتی موتوری
id9372 HIGH SPEED CATAMARAN FERRY 2009 47// 1.8 کشتی موتوری
id9358 49mt blt2012 Turkish Loyd class PASSENGER VESSEL 2012 49/11/ 2.4 کشتی موتوری
id9356 24M CARGO/PASSENGER VESSEL FOR SALE 1981 23.5/6.42/ 2.3 کشتی موتوری
id9304 1995 Commercial catamaran 1995 78/24/ کشتی موتوری
id9297 DAY PASSENGER BOAT 1993 40.45/6.9/ 1.82 کشتی موتوری
id9293 Touring 36 10.9/2.77/ 0.52 کشتی موتوری
id9290 52m Navigator Passenger Yacht 2019 52/9.2/ 2.4 کشتی موتوری
id9284 1976 Commercial Passengers Motor Boat 1976 57/19/ کشتی موتوری
id9270 PASSENGER & FISHING VESSEL - ONLY 10 YEARS OLD 2013 14/4.1/ کشتی موتوری
id9267 39m Suez Safari Dive Yacht (2006) For Sale 2006 39/8.6/ 1.9 کشتی موتوری
id9234 EVPATORIA TYPE DAY PASSENGER VESSEL 1994 40.6/6.9/ 1.85 کشتی موتوری
id9220 Price reduced! Passenger boat built by Oma Baatbyggeri 1990 15.25/5/ 1.6 کشتی موتوری
id9055 42m Cat Ferry 1993 42/11.5/ 1.3 کشتی موتوری
id9027 90' Fast Catamaran Ferry 2002 27.25/9/ 1.53 کشتی موتوری
id8984 Linda af Landskrona 1974 23.69// 1.66 کشتی موتوری
id8935 BOUNTY 60 RIVERBUS - 1990 - ELECTRIC 1990 18.3/3.66/ 1.1 کشتی موتوری
id8936 NEW BUILD - 8m Passenger Boat 8/2.4/ کشتی موتوری
id8918 40m Cat Ferry 2004 abt. 47 40/10.49/ 2.24 کشتی موتوری
id8840 1994 CATAMARAN PASSENGER BOAT CLUB 1994 37.15/10.6/ 2.42 کشتی موتوری
id8844 2019 Trident 4512 2019 45// کشتی موتوری
id8782 18.26m Charter Launch 1998 18.26// کشتی موتوری
id8747 DAY PASSENGER BOAT 2001 29.9/5.9/ 1.8 کشتی موتوری
id8733 19m High Speed Catamaran Ferry 2019 19// کشتی موتوری
id8716 AIR CUSHION PASSENGER SHIP 1990 36.35/11.3/ 2.15 کشتی موتوری
id8732 47m Catamaran Fast Ferry 2009 abt. 230 47/11.8/ 1.63 کشتی موتوری
id8685 24m Catamaran Fast Ferry 1994 abt. 120 24/8.25/ 1.246 کشتی موتوری
id8579 15m / 48 pax Passenger Ship for Sale / #1128790 1983 15.16/4.4/ 1.3 کشتی موتوری
id8594 312' CRUISE SHIP 1953 312// کشتی موتوری
id8602 Bounty 60 1984 60// کشتی موتوری
id8526 DAY PASSENGER VESSEL 1997 24.95/7/ 1.85 کشتی موتوری
id8431 9M PASSENGER BOAT FOR SALE 1995 9/3.5/ کشتی موتوری
id8398 580' 1,800 Pax Ice Class Cruise Ship 2004 abt. 3320 177/28/ 6.5 کشتی موتوری
id8358 36m Passenger Cruise Catamaran 2008 36/8.3/ 2.5 کشتی موتوری
id8339 35m / 250 pax Passenger Ship for Sale / #1073447 2011 35.3/10.5/ 1.46 کشتی موتوری
id8344 40m / 333 pax Passenger Ship for Sale / #1056634 1996 40/10.1/ 1.7 کشتی موتوری
id8345 2x 30m Passenger Ship 2005 30/7/ 1.9 کشتی موتوری
id8319 580' 1,800 Pax Cruise Ship 2004 abt. 3320 177/28/ 6.5 کشتی موتوری
id8301 VINTAGE 19M PASSENGER VESSEL FOR SALE 1964 19.8/4.9/ 1.4 کشتی موتوری
id8311 68m / 60 pax Passenger Ship for Sale / #1007524 1970 68/10.09/ 3.28 کشتی موتوری
id8293 20m Tourism Ferry 2012 20/6.24/ 1.52 کشتی موتوری
id8235 1994 abt. 30 40.65/6.9/ 1.85 کشتی موتوری
id8244 33m / 285 pax Passenger Ship for Sale / #1110609 2021 33/8.5/ 1.31 کشتی موتوری
id8149 New Build Ferry - OFFERS CONSIDERED 2022 17.2/5.3/ 0.8 کشتی موتوری
id8129 7.8mtr and 5.5m Charter Vessels 2021 7.82// کشتی موتوری
id8071 EVPATORIA TYPE DAY PASSENGER BOAT 1990 37/6.9/ 1.69 کشتی موتوری
id7946 40m / 450 pax Passenger Ship for Sale / #1083124 2016 39.9/10.4/ 1.73 کشتی موتوری
id7947 42m Passenger Ship for Sale / #1101383 2004 42/9/ 1.75 کشتی موتوری
id7922 2004 42/9/ 1.75 کشتی موتوری
id7924 37m Passenger Ship for Sale / #1038812 1985 37.33/11.67/ 2.8 کشتی موتوری
id7926 2016 39.9/10.4/ 1.73 کشتی موتوری
id7860 4 x PASSENGER BOAT 24mt blt2022 2021 24/9.3/ کشتی موتوری
id7747 1989 Passenger/Car Ship 1989 40.3/6.9/ 2.55 کشتی موتوری
id7751 Cruise Ship Jones Act Complient 2009 183// کشتی موتوری
id7763 1917 MV Commander 60 1917 60/30/ 5 کشتی موتوری
id7818 RESEARCH / DIVING / PAX CAT WITH ROV, HIPAD, HELIDECK 2008 35/10.1/ 2.2 کشتی موتوری
id7833 12.2m Passenger/Crew Boat 2003 12.2/4.6/ کشتی موتوری
id7841 1981 Commercial Tourist boat 1981 59/15/ کشتی موتوری
id7739 1994 Crest 40 1994 40/10/ کشتی موتوری
id7693 2019 Custom Salamander 2019 12.2/3.7/ 1 کشتی موتوری
id7647 27m / 180 pax Passenger Ship for Sale / #1050158 1990 26.9/9/ 1.3 کشتی موتوری
id7630 1981 Commercial SOCIETE D’ETUDES DE CARENNES 1981 18/14/ 1.4 کشتی موتوری
id7626 2015 Commercial Fast Boat 2015 13.35/4.53/ 1.68 کشتی موتوری
id7624 1992 Commercial Catamaran VIP Restaurant Club 1992 119/34/ کشتی موتوری
id7616 37m Passenger Ship for Sale / #1038812 1985 37.33/11.67/ 2.8 کشتی موتوری
id7618 280' Boutique Cruise Ship 1988 abt. 463 85.46/54/ 3.75 کشتی موتوری
id7576 24m / 142 pax Passenger Ship for Sale / #1058007 1997 24.25/9/ 2 کشتی موتوری
id7555 2000 Custom 24 2000 24// کشتی موتوری
id7560 2002 Passenger Vessel European Class C 2002 18.15/5.66/ 1.4 کشتی موتوری
id4554 30m / 224 pax Passenger Ship for Sale / #1059399 1999 30/10.6/ 1.51 کشتی موتوری
id4557 27m / 144 pax Passenger Ship for Sale / #1062315 2002 27.25/9/ 1.49 کشتی موتوری
id3792 1955/2008 65' PAX Boat & Busine 1955 65/16/ 5 کشتی موتوری
id3797 40m / 331 pax Passenger Ship for Sale / #1061795 2001 40/10.1/ 1.61 کشتی موتوری
id3806 39m / 522 pax Passenger Ship for Sale / #1089121 2015 39/11/ کشتی موتوری
id3807 42mt 2019 PASSENGER VESSEL with RINA CLASS 2019 42/10/ 1.7 کشتی موتوری
id3816 1992 abt. 22 34/9.4/ 3.53 کشتی موتوری
id3829 1988 42/9/ کشتی موتوری
id3845 35m / 341 pax Passenger Ship for Sale / #1057101 1997 35/10.1/ 1.42 کشتی موتوری
id3850 Passenger 450 PAX 1996 41.13/8.6/ 1.61 کشتی موتوری
id3887 AIR CUSHION PASSENGER SHIP 1990 36.35/11.3/ 2.15 کشتی موتوری
id3889 17m 90-pax Passenger Vessel 1964 17/4.5/ کشتی موتوری
id3890 18.5m Passenger Ferry 1988 18.5/5.82/ کشتی موتوری
id3893 NEW BUILD - 9m Water Taxi / Passenger Boat 2021 9/3.1/ 0.55 کشتی موتوری
id3895 25.5m 150-pax Passenger Ferry 1990 25.5/6/ کشتی موتوری
id3901 PAX/CREW/LAUNCH BOAT 1995 14.94/4.05/ 1 کشتی موتوری
id3917 42mt blt2015  PASSENGER VESSEL FOR SALE 2015 42// کشتی موتوری
id3918 38m / 276 pax Passenger Ship for Sale / #1061975 2002 37.6/10.1/ 1.68 کشتی موتوری
id3919 Price Reduced // 45m / 350 pax Passenger Ship for Sale / #1064531 2005 45.2/11.2/ 1.9 کشتی موتوری
id3920 47mt 2021blt PASSENGER VESSEL (Turkish loyd) 2021 47/13.5/ کشتی موتوری
id3935 Fast Passenger Boat 2017 10.3// کشتی موتوری
id3976 170PAX DAY PASSENGER BOAT 1978 33.5/5.3/ 1.7 کشتی موتوری
id3979 1918/1974 120' - 200 Passenger Vessel**Now licensed to serve alcohol 1974 120/26/ 6 کشتی موتوری
id3982 49mt blt 2014 PASSENGER SHIP FOR SALE 2014 49// کشتی موتوری
id3999 1997 17m Overnight Fishing Charter Boat 1997 17.37/5.1/ کشتی موتوری
id4108 PRICE REDUCED // 40m / 286 pax Passenger Ship for Sale / #1062653 2002 40.28/12.4/ 1.2 کشتی موتوری
id4681 31m / 130 pax Passenger Ship for Sale / #1123541 1999 30.56/7.24/ کشتی موتوری
id4685 40m / 380 pax Passenger Ship for Sale / #1053857 1994 40/10.1/ 1.65 کشتی موتوری
id4700 40m / 319 pax Passenger Ship for Sale / #1063830 2005 39.95/10.48/ 2.2 کشتی موتوری
id4717 3 units Super High Speed Passenger Boat 1990 27.36/8.53/ کشتی موتوری
id4767 512' CRUISE SHIP 1975 512// کشتی موتوری
id4794 "MONA" 15.4MT PASSENGER VESSEL -CODED £100000 1951 15.4// کشتی موتوری
id4805 39m / 195 pax Passenger Ship for Sale / #1031245 1986 38.8/9.4/ 1.64 کشتی موتوری
id4810 52m / 443 pax Passenger Ship for Sale / #1079436 2001 52/11.8/ 1.56 کشتی موتوری
id4813 23m / 112 pax Passenger Ship for Sale / #1067153 2007 22.5/7.6/ کشتی موتوری
id4846 30m / 300 pax Passenger Ship for Sale / #1110755 2019 30.45/9/ 1.83 کشتی موتوری
id4847 34m Passenger Ship for Sale / #1116964 1974 33.58/7/ کشتی موتوری
id4861 2 x Sisters PROMPT AVAILABLE / 48m / 417 pax Passenger Ship for Sale / #1068569 2008 47.5/11.8/ 1.64 کشتی موتوری
id4863 69m / 60 pax Passenger Ship for Sale / #1009193 1972 68.57/10/ 2.42 کشتی موتوری
id4869 PASSENGER VESSEL WITH RINA CLASS for sale 2019 23.9/8/ کشتی موتوری
id4929 855' Luxury Cruise Ship 2016 260.78/36/ 8.01 کشتی موتوری
id5159 23m 30pax Schooner 1992 23.22/6.4/ کشتی موتوری
id5165 35m / 173 pax Passenger Ship for Sale / #1058459 1998 34.7/8.3/ 1.21 کشتی موتوری
id5176 DAY PASSENGER BOAT 2001 29.9/5.9/ 1.8 کشتی موتوری
id5210 1978/2000 14.39m x 4.82m x 1.71m Aluminum 46 PAX Passenger Vessel 1978 14.39/4.82/ 1.71 کشتی موتوری
id5726 40mt blt 2010 PASSENGER SHIP FOR SALE 2010 40/10/ کشتی موتوری
id5788 2011 60.04// 60.04 کشتی موتوری
id5790 2019 Custom Build Salamander 2019 کشتی موتوری
id5812 "JOYCE TOO"  11MT PASSENGER BOAT GRP 1973 10.97// کشتی موتوری
id5813 40m / 350 pax Passenger Ship for Sale / #1053709 1994 40/10.1/ 1.63 کشتی موتوری
id5814 40m / 385 pax Passenger Ship for Sale / #1053347 1993 40/10.1/ 1.63 کشتی موتوری
id5815 42m / 359 pax Passenger Ship for Sale / #1053544 1993 42/11.5/ 1.25 کشتی موتوری
id5825 PASSENGER/ CREW / SUPPLY/ DIVE/ PATROL VESSEL 2000 33.5/5.3/ 1.8 کشتی موتوری
id5826 DAY PASSENGER VESSEL 1997 24.95/7/ 1.85 کشتی موتوری
id5860 Passenger Inland Waters 175 PAX 2018 41.11/8.18/ 0.6 کشتی موتوری
id5924 Passenger SI 65 pax complete company 1977 25.32/4.95/ 1.35 کشتی موتوری
id5936 1990 89// کشتی موتوری
id5937 1991 77// 12 کشتی موتوری
id5939 PRICE REDUCED / 40m / 320 pax Passenger Ship for Sale / #1063829 2004 39.98/10.49/ 2.24 کشتی موتوری
id6046 35.50m Cruising & Restaurant boat 1989 35.5/7.8/ 1.95 کشتی موتوری
id6065 1996 53/9.5/ 2 کشتی موتوری
id6075 24m / 125 pax Passenger Ship for Sale / #1071314 2009 24.25/9.22/ 1.25 کشتی موتوری
id6101 18m Passenger Boat, Tourism and Nautical Events 2018 18/4.6/ 1.4 کشتی موتوری
id6121 131' FAST PAX FERRY 1996 abt. 310 131/3/ 1.7 کشتی موتوری
id6167 Passenger ship built in 1964, approved for 130 passengers. 1964 35.16/7.2/ 2.25 کشتی موتوری
id6194 45m / 350 pax Passenger Ship for Sale / #1064532 2005 45.2/11.2/ 1.9 کشتی موتوری
id6197 Boutique Small Pax Cruise Ship Mexico Refit/Rebuilt: 2011/2013 2011 130/26/ کشتی موتوری
id6225 40m / 361 pax Passenger Ship for Sale / #1056851 1996 40.32/10.1/ 1.7 کشتی موتوری
id6228 56m / 450 pax Passenger Ship for Sale / #1061737 2001 56.47/13/ 1.68 کشتی موتوری
id6230 39m / 255 pax Passenger Ship for Sale / #1050027 1991 38.8/9.44/ 1.59 کشتی موتوری
id6232 45m / 440 pax Passenger Ship for Sale / #1055770 2000 45.36/12.3/ 1.52 کشتی موتوری
id6246 New Build Ferry. - OFFERS CONSIDERED 2021 17.2/5.3/ 0.8 کشتی موتوری
id6250 1964 66′ x 23.5′ Steel Double Deck Passenger Vessel 1964 66/23/ 4.9 کشتی موتوری
id6306 Party Passenger vessel SI 110 pax 1961 31.19/6.34/ 1.2 کشتی موتوری
id6320 Passenger Vessel for Conversion 2018 110/23/ کشتی موتوری
id6332 2 x Sisters PROMPT AVAILABLE / 48m / 417 pax Passenger Ship for Sale / #1068570 2008 47.5/11.8/ 1.66 کشتی موتوری
id6345 Work / Passenger Vessel 2007 10.02/3.3/ کشتی موتوری
id6360 67m / Passenger Ship for Sale / #1012621 1974 abt. 1 67.4/13.39/ 4.9 کشتی موتوری
id6481 40m / 286 pax Passenger Ship for Sale / #1055044 1994 40/10.1/ 1.7 کشتی موتوری
id6492 45mt blt.2009 PASSENGER VESSEL FOR SALE 2009 45/12/ کشتی موتوری
id6494 35m / 250 pax Passenger Ship for Sale / #1073432 2010 35/10.5/ 1.5 کشتی موتوری
id6550 23m / 118 pax Passenger Ship for Sale / #1050459 1991 22.5/7.6/ 1.1 کشتی موتوری
id6607 1980 Willard Custom Passenger 1980 40// 4 کشتی موتوری
id6651 47m / 34 pax Passenger Ship for Sale / #1002522 1963 46.82/8.01/ 2.3 کشتی موتوری
id6662 7.48m Passenger and Tourism Vessel 1997 7.48/2.48/ کشتی موتوری
id6675 50m / 403 pax Passenger Ship for Sale / #1058302 1999 50/11.8/ 1.33 کشتی موتوری
id6716 29m / 100 pax Passenger Ship for Sale / #1055191 1994 29/8/ 1.4 کشتی موتوری
id6722 1989 66′ x 20′ Steel 100 Passenger Boat Built by Kanter Yachts 2016 66/20/ 4 کشتی موتوری
id6728 35m / 250 pax Passenger Ship for Sale / #1073432 2010 35/10.5/ 1.5 کشتی موتوری
id6776 41m / 267 pax Passenger Ship for Sale / #1055207 1997 40.6/9.4/ 1.4 کشتی موتوری
id6878 Passenger ship, Potential Boutique Cruise ship 1967 44.15/9.9/ 3.3 کشتی موتوری
id6915 29m / 100 pax Passenger Ship for Sale / #1055191 1994 29/8/ 1.4 کشتی موتوری
id6925 SWBSuperYacht or 5 Star Cruise Ship 2017 224// کشتی موتوری
id6929 2012 45/10.5/ 2.5 کشتی موتوری
id6937 40m / 418 pax Passenger Ship for Sale / #1012125 1974 40.44/9/ 3.1 کشتی موتوری
id6938 30m / 239 pax Passenger Ship for Sale / #1035706 2006 30/7/ 1.25 کشتی موتوری
id6996 39m / 392 pax Passenger Ship for Sale / #1037621 1988 38.8/9.44/ 1.5 کشتی موتوری
id7001 Semi-submarine Commercial Boat for 10 pax 1990 7/4.4/ کشتی موتوری
کل پیدا شد: 241
درخواست ارسال کنید

منوی اصلی
مخاطب
جستجوی کشتی ها
آخرین خبرها
16 دسامبر 2021
طراحی به روز شده

طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!

1 دسامبر 2021
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید