حامل فله - همه درخواست برای فروش

DWT L/B/D draft Region
id10233 57m Cargo Vessel 1996 abt. 708 57.84/9.3/ 5.6 حامل فله
id10222 4500 DWT Deck Cargo Vessel RORO 2011 abt. 4500 90/18/ 3.6 حامل فله
id10200 199GT Cargo Vessel 1996 abt. 708 57.84/7.2/ حامل فله
id10152 LOCHIN 40 PASSENGER / CARGO VESSEL (MCA Cat.2) 1996 12.2/4.14/ 1.2 حامل فله
id10145 1998 abt. 13347 128.04/21.2/ 8.47 حامل فله
id10143 340 tdw singledecker with IACS class for sale 1968 abt. 340 47.72// 2.68 حامل فله
id10137 36.4m Deck Cargo Vessel 2003 36.4/9/ 1.6 حامل فله
id10118 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 حامل فله
id10106 NEW BUILD - 80m LCT 2025 80/16.8/ 3.6 حامل فله
id10103 274 TEU Cargo Vessel 1990 92/15.1/ 5.2 حامل فله
id10100 8000T Modern Multifunction LCT Transport Barge 2022 108.2/20/ 4.22 حامل فله
id10098 Modern 9000T Multipurpose LCT Transport Barge 2022 109.69/22/ 4.5 حامل فله
id10094 2001 abt. 6100 104.4/4.4/ 6.76 حامل فله
id10093 1989 abt. 3200 82.04/12.5/ 4.94 حامل فله
id10059 147.55m General Cargo 2009 abt. 16807 147.55/23/ حامل فله
id10058 159.88m General Cargo 2009 abt. 23000 159.88/24.4/ 9.8 حامل فله
id10052 82.5m Cargo Vessel 1994 abt. 2689 82.5/11.35/ 4.79 حامل فله
id10057 1984 abt. 1984 74.9/10.5/ 3.39 حامل فله
id10042 50.3// 3.25 حامل فله
id9847 57mtr 700DWT Cargo Vessel 1995 abt. 700 57.5/9.5/ حامل فله
id9846 73mtr 1632DWT Cargo Vessel 1985 abt. 1632 73.44/11.5/ حامل فله
id9842 46mtr Cargo Vessel 1986 abt. 560 46.7// حامل فله
id9839 1230 DWT Cargo Vessel 1993 abt. 1230 74/11.2/ حامل فله
id9830 80mtr 3342DWT Cargo Vessel 1990 abt. 3342 80.77/9.5/ حامل فله
id9821 1995 abt. 600 52/8.5/ حامل فله
id9817 58mtr General Cargo Vessel 1995 abt. 770 57.72/9.5/ 3.52 حامل فله
id9812 57mtr General Cargo Vessel 1996 abt. 700 57.2// حامل فله
id9770 2010 Cargo Vessel For Sale 89.8/21.8/ 4.6 حامل فله
id9737 89m Cargo Vessel 1996 abt. 5398 89/13.35/ 7.01 حامل فله
id9695 114.60m Gearless Multipurpose Vessel 1982 abt. 3261 114.6/13.26/ حامل فله
id9693 PSV PX121 ULSTEIN X-BOW HULL DESIGN 2019 abt. 4000 83.4/18/ 6.7 حامل فله
id9670 1989 abt. 3432 87/12.98/ 5.08 حامل فله
id9669 1996 abt. 5900 99.4/17.1/ 6.35 حامل فله
id9640 108.2m General Cargo / Double Skin Box Open Hatch 2009 abt. 8145 108.2/18.2/ 7.09 حامل فله
id9636 2000 129/129.45/ 8.961 حامل فله
id9635 1986 abt. 4200 92.44/84.51/ 6.48 حامل فله
id9617 1994 abt. 6600 116.96/17.9/ حامل فله
id9615 1986 abt. 4644 92.42/2/ 6.47 حامل فله
id9558 2002 abt. 2700 74.92/12.2/ 5.4 حامل فله
id9550 171.6m General Cargo Vessel 2001 abt. 31773 171.6/27/ 10.42 حامل فله
id9547 Wanted: 27-32K Bulk Carriers 1998 abt. 27000 100// حامل فله
id9542 74.94m Cargo Vessel - Self-Discharger Volvo Excavator 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 حامل فله
id9535 108.4m General Cargo / Multi-Purpose Vessel 2006 abt. 8259 108.4/18.2/ 7.4 حامل فله
id9520 GENERAL CARGO / PALLET CARRIER 1979 abt. 2093 85/12.7/ 4.4 حامل فله
id9512 Pneumatic Cement Vessel -for  trade or storage 1970 abt. 4 99.7/15.2/ حامل فله
id9483 106.69 General Cargo 1994 abt. 7737 106.69/20/ 6.35 حامل فله
id9479 25000t Self-suction & Self-discharge Vessel (3-in-1 Dredger) For Sale 2022 170.46/26/ 7.5 حامل فله
id9476 2006 abt. 7300 16.4/6.4/ حامل فله
id9475 1991 abt. 5000 86.01/14.52/ 5.72 حامل فله
id9469 LCT CAR/CARGO VESSEL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ حامل فله
id9467 2x Multipurpose / Container Vessel For Sale - Single or En Bloc 2011 abt. 12914 138.6/21.33/ 8.056 حامل فله
id9459 96.9m Bulk Carrier 2009 abt. 5 96.9/15.82/ 5.75 حامل فله
id9453 116m Geared General Cargo Vsl 1996 abt. 8258 116/17.2/ 7.55 حامل فله
id9447 1980 Cargo Vessel - RO-RO For Sale & Charter 1980 abt. 3734 101.5/16.5/ 6.1 حامل فله
id9442 1984 abt. 2580 82.45/11.3/ 4.57 حامل فله
id9433 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 حامل فله
id9427 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 حامل فله
id9413 1984 abt. 5000 88// 7.043 حامل فله
id9400 1993 abt. 4200 89.56// حامل فله
id9369 KFELS “B” CLASS INDEPENDENT LEG-CANTILEVER TYPE JACK-UP DRILLING UNIT 2018 71/63/ حامل فله
id9344 2006 abt. 3300 86.53/12.8/ 5.55 حامل فله
id9320 90.85m General Cargo For Sale 1993 abt. 4263 90.85/13.8/ 6.23 حامل فله
id9312 57m Cargo Vessel 1996 abt. 700 57/9.4/ 5.5 حامل فله
id9252 1995 abt. 3440 86.04/14.5/ 5.893 حامل فله
id9237 114.3m 406TEU Cargo Vessel 2005 114.3/16/ 6.5 حامل فله
id9163 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 حامل فله
id9161 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 حامل فله
id9160 2003 abt. 10320 115.48/19.6/ 0.32 حامل فله
id9149 2000 abt. 9998 110.67/19.2/ 8.39 حامل فله
id9146 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 حامل فله
id9140 1700-Ton Dry Cargo Vessel For Sale 86// 11.05 حامل فله
id9139 Price Reduction!! Heavy lifter / 2003 China Built for Sale MV Jian Yang Hua Qing 7,455 dwt on 7.59 m draft 2003 abt. 7455 119.8/20.2/ 7.59 حامل فله
id9137 MV BREADBOX HYRAX (Dwt 4.3K/ Blt 85) For sale 1985 abt. 4 99.4/14.01/ 99.4 حامل فله
id9135 VIMC GREEN - 47,271 DWT, HANDYMAX, 1997 OSHIMA BLT 1997 abt. 47271 185.73/30.95/ 11.778 حامل فله
id9099 MONTY J 2007 abt. 1350 58.7// 4.8 حامل فله
id9123 General cargo حامل فله
id9097 Diamond XXIV 2010 abt. 1340 59.2// 4.95 حامل فله
id9100 We are Supplier of Ships , spare parts , Boats . 2005 abt. 3278 88/13.2/ حامل فله
id9096 REEFER VESSELS FOR SALE----VAN OCEAN 1997 abt. 4185 97.7/15.7/ حامل فله
id9090 2003 abt. 2860 79.99/13.6/ 5.2 حامل فله
id8967 1986 abt. 4662 100.62/14.01/ 5.75 حامل فله
id8969 1986 abt. 2700 87.66/11.02/ 4.16 حامل فله
id8917 98m Cargo Vessel 2001 98/17.5/ 11.6 حامل فله
id8875 1992 abt. 3106 81.2/81.2/ 5.2 حامل فله
id8763 5820 dwt / 1998 blt / Geared / Box 1998 abt. 5820 102.83/15.85/ 6.54 حامل فله
id8764 Box Open Hatch Tween/Container, General Cargo 2010 abt. 9350 116.2/18/ 7.7 حامل فله
id8777 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 حامل فله
id8784 1996 abt. 3752 81.5/14.3/ 6.03 حامل فله
id8680 172.8m Bulk Carrier 2010 abt. 27000 172.8/23.8/ 10.2 حامل فله
id8656 Turkey cargo Ship sale حامل فله
id8636 1998 abt. 5820 102.83/15.94/ 6.55 حامل فله
id8637 2003 abt. 3442 86.54/12.8/ 5.52 حامل فله
id8621 30mtr Passenger /  Cargo vessel 2003 29.97/6.2/ حامل فله
id8623 1998 abt. 5100 100.53/16.2/ 6.39 حامل فله
id8624 General Cargo Ship sale حامل فله
id8609 abt. 6000 103/4/ 6.34 حامل فله
id8622 Cargo Ship sale حامل فله
id8603 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 حامل فله
id8575 1993 abt. 2800 82.38/12.5/ 4.92 حامل فله
id8576 1997 abt. 4155 90.95/15.66/ 5.64 حامل فله
id8590 1981 abt. 4878 81.56/15.35/ 7.24 حامل فله
id8593 150m RoRo Ferry 1995 abt. 7711 149.97/22/ 5 حامل فله
id8598 LCT CAR/CARGO VSL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ حامل فله
id8538 1994 abt. 3360 87.96/7.9/ 5.31 حامل فله
id8512 1997 abt. 16857 143.45/22/ 8.814 حامل فله
id8513 2006 abt. 4299 98.85/14.07/ 5.74 حامل فله
id8514 1994 abt. 3046 88.21/12.5/ 4.64 حامل فله
id8516 134m Bulk Carrier 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 حامل فله
id8532 Cargo Ship for sale حامل فله
id8496 1985 abt. 10500 115.2/18.6/ 8.55 حامل فله
id8492 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 حامل فله
id8479 2010 abt. 6050 114.4/14.4/ 6.03 حامل فله
id8438 2005 abt. 2800 122/13.6/ حامل فله
id8443 1985 abt. 2008 74.99// حامل فله
id8425 2000 abt. 9020 107.75/18.2/ 8.3 حامل فله
id8430 1998 abt. 4150 89.72/13.6/ 5.7 حامل فله
id8414 2003 abt. 2800 79.99/13.6/ 5.2 حامل فله
id8415 2008 abt. 3700 76.21/13.6/ 5.95 حامل فله
id8391 133m Motorised Barge, CCS Class 20000t 2021 133// 5.18 حامل فله
id8376 126.08m General Cargo Vessel 2005 abt. 10334 126.8/20/ 8.411 حامل فله
id8378 496' RoRo Cargo Ship 1978 abt. 8616 496/19.9/ 24 حامل فله
id8384 1999 abt. 6359 111.75/14.95/ 6.38 حامل فله
id8373 140.55m Bulk Carrier 2008 abt. 12898 140.55/20/ حامل فله
id8359 1983 abt. 3569 92.4/2.4/ 4.95 حامل فله
id8360 2000 abt. 5800 100.55// 6.879 حامل فله
id8361 2005 abt. 5168 96.9/15.8/ 5.75 حامل فله
id8334 698DWT Cargo Vessel for sale 1995 abt. 698 56.22/6.2/ حامل فله
id8337 700DWT Cargo Vessel 1993 abt. 700 57.49/7.4/ حامل فله
id8340 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 حامل فله
id8347 2007 abt. 8758 111.7/18.6/ 7.615 حامل فله
id8351 2008 abt. 23645 180// 9.91 حامل فله
id8330 2010 abt. 7608 110.8/18.2/ 6.97 حامل فله
id8332 1996 abt. 1185 54.5/9/ 3.71 حامل فله
id8316 2000 abt. 5760 100// 6.879 حامل فله
id8317 2006 abt. 5000 100/16/ 5.5 حامل فله
id8322 2004 abt. 3417 81/13.6/ 5.5 حامل فله
id8323 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 حامل فله
id8325 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 حامل فله
id8288 1996 abt. 4189 89.77// حامل فله
id8289 1998 abt. 6174 96.7// 7.33 حامل فله
id8294 1994 abt. 9332 41.8/100.72/ 4312 حامل فله
id8297 2007 abt. 12526 115.3/19.6/ 8.76 حامل فله
id8253 2007 abt. 24800 158/25/ 9.62 حامل فله
id8254 2010 abt. 2768 79.99/13.6/ 5.2 حامل فله
id8264 1981 abt. 2892 87.97/11.3/ 4.671 حامل فله
id8265 2010 abt. 12900 138.06/21.33/ 8.056 حامل فله
id8266 1997 abt. 3700 89.78/13.5/ 3.7 حامل فله
id8267 1999 abt. 14000 134/21.2/ 7.941 حامل فله
id8268 2009 abt. 6400 104.2/17.2/ حامل فله
id8282 148m Self-unloading Vessel / Self-discharge Sand Carrier 2022 148/23/ 5.1 حامل فله
id8284 1996 abt. 8500 100.64/18.8/ 8.19 حامل فله
id8223 10000T LCT Deck Barge 2016 109.8/27/ 4.9 حامل فله
id8226 1983 abt. 3123 77.07/13.01/ 5.746 حامل فله
id8228 2008 abt. 12800 140.55/20/ 7.514 حامل فله
id8231 10000T LCT Deck Barge 2019 116/20/ 4.2 حامل فله
id8232 1400 tdw boxed singledecker for sale 1974 abt. 1400 79.92/8.97/ 2.99 حامل فله
id8234 1986 abt. 2300 74.33// 74.33 حامل فله
id8246 2007 abt. 3300 81/76/ 3.323 حامل فله
id8247 2018 abt. 8300 117.1/117.1/ حامل فله
id8250 1999 abt. 8573 100.48/18.6/ 8.573 حامل فله
id8212 1985 abt. 2700 87.66/11.02/ 4.16 حامل فله
id8213 1998 abt. 6374 100.79/17.2/ 6.93 حامل فله
id8200 2008 abt. 5269 96.9/15.8/ 5.86 حامل فله
id8205 1997 abt. 9720 100.33/19.6/ 34 حامل فله
id8206 2009 abt. 9200 28/19.4/ 9.2 حامل فله
id8207 1995 abt. 9575 100.48/18.6/ حامل فله
id8208 1996 abt. 2488 76/71.96/ حامل فله
id8181 252' DP2 PSV Support Vessel 2004 abt. 2882 252/54/ 15.6 حامل فله
id8184 4000T LCT 2015 91.5// 3.4 حامل فله
id8145 BRAND NEW - 7000T LCT Deck Barge 2022 101.75/21.8/ 4.9 حامل فله
id8119 1995 abt. 3300 87.96/12.58/ حامل فله
id8126 1984 abt. 1498 78.92/9.95/ 3.46 حامل فله
id8082 109.8m Bulk Carrier 13000t 2020 abt. 9805 109.8/107.36/ 6.5 حامل فله
id8085 2000 abt. 8100 119.17/16.4/ 6.84 حامل فله
id8092 2000 abt. 74000 225/32.26/ 13.87 حامل فله
id8094 2006 abt. 75000 225/225/ حامل فله
id8095 1987 abt. 3194 85.21/14.7/ حامل فله
id8096 1984 abt. 3400 83.1/14.03/ 5.69 حامل فله
id8057 2000 abt. 8764 130.86/17.7/ 8.07 حامل فله
id8070 13,000DWT Bulk Carrier 2020 abt. 13000 109.8// 6.5 حامل فله
id8051 1998 abt. 4618 89.78/13.27/ 6.21 حامل فله
id8037 1989 abt. 3332 116.03/13.43/ 4.13 حامل فله
id8038 1983 abt. 3197 108/15/ 3.26 حامل فله
id8044 1992 abt. 2225 78/11/ حامل فله
id8045 1986 abt. 2620 81.2/11.3/ حامل فله
id8048 1993 abt. 2820 89.99/11.4/ حامل فله
id8010 370'  Ice Class Research Vessel 2016 370/18.05/ 6.045 حامل فله
id7988 1992 abt. 3200 77/15/ حامل فله
id7997 1999 abt. 27797 169.03/27.05/ 9.67 حامل فله
id7998 1979 abt. 1600 79.71/12.81/ 3.46 حامل فله
id7999 79.8m 3500t Bulk Carrier for Sale 2021 79.8/14/ 5.3 حامل فله
id7981 3500DWT Bulk Carrier 2021 abt. 3500 80// 5.3 حامل فله
id7954 2006 abt. 3291 80.6/13.6/ 5.5 حامل فله
id7955 1996 abt. 26467 168.68/26/ 9.54 حامل فله
id7963 1985 abt. 2376 87.65/11.1/ 3.92 حامل فله
id7964 1995 abt. 2044 81.6/11.4/ 3.73 حامل فله
id7965 3500dwt 77m Geearless Cargo Vessel 1992 abt. 77 77/15/ 5.21 حامل فله
id7932 1999 abt. 4520 98.25/15.66/ 5.65 حامل فله
id7910 1997 abt. 5196 100.62/16.2/ 6.39 حامل فله
id7921 2005 abt. 10585 145.63/18.25/ 7.67 حامل فله
کل پیدا شد: 433
درخواست ارسال کنید

منوی اصلی
مخاطب
جستجوی کشتی ها
آخرین خبرها
16 دسامبر 2021
طراحی به روز شده

طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!

1 دسامبر 2021
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید