برای اجاره ممکن است

کشتی برای حمل و نقل گندم. 5000-10000 DWT. تماس مستقیم

نگاهی به فوریت به اجاره کشتی 5،000-10،000 تن. برای حمل و نقل گندم پوتی (گرجستان) -- استانبول (ترکیه) به مدت یک سال.
تناژ Deadweight (DWT), تی5000-10000

english:

Take urgently to rent a ship 5,000-10,000 tons. for transportation of wheat Poti (Georgia) - Istanbul (Turkey) for one year.

Please don't hesitate to contact us any time if any interestمنوی اصلی
تماس با ما
جستجو برای عروق
آخرین اخبار
ژانویه 27, 2013
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر شما می توانید به اشتراک ما وارد شوید. هزینه 300 دلار برای اشتراک سالانه است. شما می توانید پایگاه داده، به علاوه پیشنهادهای جدید در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد.

فوریه 15, 2012
یکی از ویژگی های جدید را در صفحه تماس با ما

از این لحظه شما می توانید با ما ارسال هر گونه فایل پیوست موضوع مهم به طور مستقیم از "تماس با ما صفحه.