خرید ضایعات فلزی در لهستان. منطقه: شمال اروپا. تماس مستقیم

یک مشتری از لهستان ، که همیشه در خرید آهن قراضه علاقه مند وجود دارد. لطفا پیشنهادات خود را برای قراضه کشتی به.

english:

There are a customer from Poland, who are always interested in buying scrap metal. Please send your suggestions for the vessels to scrap.

Please don't hesitate to contact us any time if any interestمنوی اصلی
تماس با ما
جستجو برای عروق
آخرین اخبار
ژانویه 27, 2013
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر شما می توانید به اشتراک ما وارد شوید. هزینه 300 دلار برای اشتراک سالانه است. شما می توانید پایگاه داده، به علاوه پیشنهادهای جدید در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد.

فوریه 15, 2012
یکی از ویژگی های جدید را در صفحه تماس با ما

از این لحظه شما می توانید با ما ارسال هر گونه فایل پیوست موضوع مهم به طور مستقیم از "تماس با ما صفحه.